บริการลูกค้า
ATM Center : ชั้น : BF, 1F, 2F
จุดบริการลูกค้าสัมพันธ์ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการช็อปปิ้ง ชั้น : 1F, 3F
โทรศัพท์สาธารณะ : ชั้น : BF, 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6F, 7F
ลานจอดรถ : สามารถจอดรถได้สูงสุด 3,000 คัน ทั้งลานจอดด้านใน และลานจอดด้านนอก

ลานจอดรถ VIP : ลูกค้า VIP สามารถใช้ลานจอดรถชั้น : 2B, 3A
โทรฉุกเฉิน : 0-2756 - 8240