เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัทอิมพีเรียล

กลุ่มบริษัทอิมพีเรียล คือ กลุ่มบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจด้านการค้าปลีก และธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของศูนย์การค้า ด้วยเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจค้าปลีก และมุ่งหวังพัฒนาให้เป็นศูนย์การค้าครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบายและได้รับประโยชน์สูงสุด

ประวัติบริษัท

ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2509 สายธุรกิจหลักของกลุ่มกิจเลิศไพโรจน์ ในนามของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก.เจริญ เป็นผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายของเด็กเล่น ให้แก่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่ง และร้านค้าทั่วไป ทั่วประเทศไทย ต่อมาได้ขยายธุรกิจในลักษณะของผู้ผลิต และจัดจำหน่าย ทั้งภายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ

คณะผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจค้าปลีก และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งหันมาซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้ามากขึ้น จึงตัดสินใจเข้าร่วมลงทุนกับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ เปิดดำเนินการห้างสรรพสินค้าดาวคะนอง และได้รับการตอบสนองจากกลุ่มผู้บริโภคเป็นอย่างดี นับเป็นจุดเริ่มต้นธุรกิจของกลุ่มอิมพีเรียล คณะผู้บริหารดำริที่จะขยายธุรกิจด้านการค้าปลีกให้มากยิ่งขึ้น จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้น เพื่อทำการศึกษาวิจัย และตรวจสอบความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค ตลอดจนความเป็นไปได้หากจะขยายธุรกิจด้านนี้ จากผลการศึกษา พบว่า "ธุรกิจด้านการค้าปลีก ในรูปแบบของห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าที่มีสินค้าทั้งอุปโภค และบริโภคครบถ้วน ในบริเวณเดียวกันมีศักยภาพในการดำเนินงานสูง"

ดังนั้นคณะผู้บริหารจึงได้ขยายการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก โดยเปิดดำเนินงานภายใต้ชื่อ "ห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียล" (IMPERIAL DEPARTMENT STORE) ซึ่งเปิดกิจการในเขตปริมณฑลก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันกับผู้ประกอบการที่เปิดดำเนินการก่อนหน้านี้ทำให้เสียค่าใช้จ่ายด้านการตลาดน้อยลง

ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจด้านห้างสรรพสินค้าของกลุ่มอิมพีเรียล นำไปสู่การขยายตัวของโครงการให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น ทีมงานจึงได้เปิดศูนย์สรรพสินค้าครบวงจรขึ้นภายใต้ชื่อ "ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์" โดยเปิดสาขาสำโรง และสาขาลาดพร้าว ที่กำลังเติบโตขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน